http://cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Mobilní sušárna

Účelem zařízení sušárny je zabezpečit vysušení biopaliva (dřevní štěpky), resp. snížit vlhkost paliva z 55% na max. 45%. Tím se zvýší výhřevnost biopaliva a vytváří příznivé podmínky pro dosažení požadovaných emisních limitů při spalování biomasy.

Vstupní parametry
Dřevní štěpka 7,6 t/ hod max. 55% vlhkost
Výstupní parametry
Dřevní štěpka 6,2 t/ hod max. 45% vlhkost
5,2 t/ hod max. 35% vlhkost
Provozní parametry
Instalovaný příkon do 100 kW
Hlučnost provozu do 85 dB
Potřeba energie na sušení 2,1 MW
Prašnost provozu do 10 mg/ m3/ mimo manipulace na vstupu a výstupu ze zařízení

Sušárna je určena pro teplovzdušné sušení dřevní biomasy, jejíž původ je v lesním hospodářství, plantážovém a jiném přírodním dřevu, ve formě dřevní štěpky o granulometrii P16A odpovídající normě ČSN EN 14 961-1.

Zařízení vhodné pro celoročně bezobslužný plně automatický kontinuální provoz. Sušárna je primárně určena pro sušení dřevní štěpky.

Mobilní sušárna Mobilní sušárna

Výrobní linky

Výroba, komplexní dodávka, montáž a servis technologií na výrobu pelet a briket.
Kvalitní příprava, realizace dodávek, montáží a servisu je prováděna našimi kvalifikovanými dodavatelskými společnostmi, které mají rozsáhlé dlouholeté zkušenosti v těchto oborech.

Tyto technologické celky dodává společnost tzv. na klíč od vypracování nezávazné nabídky, zhotovení projektu, montáž a zaškolení obsluhy, až po pozáruční servis s možností rychlé dodávky veškerých náhradních dílů.

Cílem společnosti je poskytovat svým zákazníkům trvale kvalitní a moderní služby, proto se společnost snaží ke každému zákazníkovi a jeho potřebám a přáním přistupovat individuálně a jasně popsat možnosti jejich řešení.

Výrobní linka Výrobní linka Výrobní linka Výrobní linka

Důležitá je kvalitní vstupní surovina (bez kovu, kamení, písku a hniloby).

Naše výhody

 • Společnost Peletum má své patentované zařízení, které využívá šetrné technologie sušení, tzn. sušení při relativně nízkých teplotách, dokáže zachovat řadu biologicky cenných látek (např. pro výrobu krmných směsí). Dále dokáže zpracovat i jinak výbušné látky (uhelný prach), což u dosavadních technologií sušení vysokými teplotami není možné
 • Vlastní řídící systém technologie


Technologie na výrobu pelet 3 t/ hod
Výrobní kapacita 23 000 tun hotové produkce ročně
Vlhkost vstupní suroviny 35% - 45%
Vlhkost výstupní pelety 8% - 12%

Technologie na výrobu pelet 4 t/ hod
Výrobní kapacita 30 500 tun hotové produkce ročně
Vlhkost vstupní suroviny 35% - 45%
Vlhkost výstupní pelety 8% - 12%

Technologie na výrobu pelet 5 t/ hod
Výrobní kapacita 38 500 tun hotové produkce ročně
Vlhkost vstupní suroviny 35% - 45%
Vlhkost výstupní pelety 8% - 12%

Technologie na výrobu pelet 6 t/ hod
Výrobní kapacita 46 000 tun hotové produkce ročně
Vlhkost vstupní suroviny 35% - 45%
Vlhkost výstupní pelety 8% - 12%

Technologie na výrobu pelet 10 t/ hod
Výrobní kapacita 77 000 tun hotové produkce ročně
Vlhkost vstupní suroviny 35% - 45%
Vlhkost výstupní pelety 8% - 12%

ORC systém

Použití organické látky namísto vodní páry nám umožňuje uplatnění Rankinova cyklu v oblasti spalování biomasy, solární energie, odpadního tepla nebo geotermálních zdrojů.

Přednosti ORC ve srovnání s parní turbínou

 • Nízké provozní náklady, proces ORC je uzavřený a plně automatizovaný
 • 79 % vyrobeného tepla (termo-olej) je možné využít na topení a 24 % je přetvořeno na el. energii, pouhá 3% pak tvoří ztráty
 • Jistota práce bez trvalého dozoru
 • Minimální údržba, využití média, které se vypařuje už při nízké teplotě, umožňuje využití nízkorychlostní turbíny s vysokou efektivitou (účinností) i při částečném zatížení
  • Mikro kogenerační jednotky

   Kompaktní kogenerační jednotky o výkonech do 30 kW elektrické energie. Jednotky mají vlastní zdroj energie (hořák), jsou v provedení pro vnitřní instalaci nebo venkovní instalaci (kontejner). Elektrická energie vystupuje z jednotky o napětí 400V. Teplota a forma tepelné energie je volitelná.

   Technické specifikace
   Tepelný výkon [kW] 17 34 68 102
   Elektrický výkon [kW] 5 10 20 30
   Spotřeba paliva [kg/ h] 5 10 20 30
   (pro teplotní spád 60/50°C a pelety 18 MJ/kg)

   Kogenerační jednotky

   Technické specifikace
   Tepelný výkon [kW] 362 1086 1810 3620
   Elektrický výkon [kW] 100 300 500 1000
   Tepelný příkon [kW] 476 1428 2381 4761
   (pro teplotní spád 80/60°C a vstupní teplotu 300°C)

   Elektrárenské jednotky

   Technické specifikace
   Elektrický výkon [kW] 100 200 300 500
   Tepelný příkon [kW] 833 1666 2500 4166
   (pro vstupní teplotu 150°C)

   Technické specifikace
   Elektrický výkon [kW] 75 150 300 500
   Tepelný příkon [kW] 300 600 1200 2000
   (pro vstupní teplotu 300°C)


Tepelná čerpadla, klimatizace

Proč tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou zdrojem tepla pro vytápění a ohřev vody.
Tepelné čerpadlo je energetickým zařízením, které je schopné odebírat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a přečerpat ji na vyšší teplotu.

Použití

 • Vytápění domů
 • Ohřev užitkové vody
 • Bazény

Podle zdroje energie rozlišujeme tepelná čerpadla do tří základních kategorií:

 • Tepelné čerpadlo systému ZEMĚ / VODA
 • Tepelné čerpadlo systému VZDUCH / VODA
 • Tepelné čerpadlo systému VODA / VODA

Životnost tepelných čerpadel se počítá v desítkách let a jejich chod je téměř bezúdržbový. Pravidelný roční servis jejich životnost ještě prodlužuje.

Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo

Klimatizace

Je zařízení sloužící k tepelné úpravě vzduchu a filtrace v místnosti, zejména však slouží k ochlazování vzduchu

Základní druhy klimatizací:

 • Nástěnné
 • Kazetové
 • Podstropní
 • Okenní
 • Synchro
 • Multisplitové

Jakou budete potřebovat Vy?
Pro více informací info@peletum.net.

Dotace a financování

Společnost Peletum s.r.o. v lednu 2016 zažádala o dotaci.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program podpory Technologie / OP PIK

Reference

O nás

Jsme mladou a dynamicky se rozvíjející společností, která vznikla v roce 2009. Základní filosofií své činnosti je spojení s ekologickým využitím přírodních surovin pro energetické účely, současně se snahou o minimální dopad na životní prostředí.

Kvalitní příprava, realizace dodávek, montáží a servisu je prováděna našimi kvalifikovanými dodavatelskými společnostmi, které mají rozsáhlé dlouholeté zkušenosti.

Cílem společnosti je poskytovat svým zákazníkům trvale kvalitní a moderní služby.

Proto se společnost snaží ke každému zákazníkovi a jeho potřebám a přáním přistupovat individuálně a jasně popsat možnosti jejich řešení.

Naše technologické celky dodává společnost tzv. na klíč od vypracování nezávazné nabídky, zhotovení projektu, montáž a zaškolení obsluhy, až po pozáruční servis s možností rychlé dodávky veškerých náhradních dílů.

Společnost se zároveň zabývá exportem a importem jednotlivých strojů a zařízení pro nabízená technologická řešení.

Kontakt

Peletum s.r.o.
B.Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice

info@peletum.net
+420 734 153 799

IČ: 28111559
DIČ: CZ 28111559

ID datové schránky: e57ytky

Bankovní účet: 5107919001/5500
IBAN: CZ4055000000005107919001
SWIFT: RZBCCZPP

Společnost zapsána v OR a vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích Oddíl C, vložka 178 26